Evropa, Zahraničí

Slovensko čtvrtstoletí po rozdělení federace

Tento článek si přečetlo již 547 čtenářů

26. srpna 1992 se v brněnské vile Tugendhat shodli premiéři české a slovenské republiky, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, na zániku jejich společného federální státu. Osud společného státu Čechů a Slováků se potom dovršil na Silvestra téhož roku, kdy po čtyřiasedmdesáti letech přestal existovat. Politici v Praze i Bratislavě se dnes shodnou na tom, že vzájemné vztahy obou zemí jsou nejlepší v historii.

Co konkrétního ale rozdělení Slovensku přineslo a co mu naopak vzalo?

Rovina politická

V politické rovině měl pro Slováky zánik federace samozřejmě zásadní význam. Vznik národního slovenského státu byl pro mnohé Slováky v jistém smyslu završením dějinného vývoje a vyvrcholením snah, které v minulosti česká společnost ne vždy správně chápala a doceňovala. Prostřednictvím národního státu získali Slováci své místo v mezinárodním společenství, Slovensko se stalo členským státem Severoatlantické aliance i Evropské unie a – na rozdíl od České republiky – i Eurozóny. V politické rovině lze mezi negativa počítat umenšení mezinárodně politického vlivu, který Slovensko mělo prostřednictvím většího Československa. Stejně tak lze zmínit i pokles významu a vlivu slovenské kultury v Čechách.

Rovina ekonomická

Z ekonomického pohledu lze pro Slovensko hodnotit rozpad federace kladně. Růst HDP byl v případě Slovenska znatelně vyšší než v případě ČR, což je sice zčásti dáno nižší úrovní slovenské ekonomiky v okamžiku rozdělení, částečně ale také využitím výhod menší, dynamické ekonomiky. Lepších výsledků dosahuje Slovensko i v oblasti vývoje inflačních ukazatelů. Problémem pro Slovensko představuje nezaměstnanost, která je na rozdíl od České republiky dlouhodobě vyšší než průměrná nezaměstnanost v rámci EU. Menší slovenská ekonomika je také více zranitelná a např. investice velkých koncernů pro ni mají poměrně velký význam, což může za jistých okolností představovat potenciální riziko.

Celkově lze říci, že Slovensko překonalo problémy spojené s rozdělením a v současné době nastoupilo v politické i ekonomické rovině směr, který lze v mnoha ohledech považovat z dlouhodobého hlediska za lepší, než jak je tomu v případě České republiky.

Martin StrakaJak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Články jiných, než kmenových autorů
One thought on “Slovensko čtvrtstoletí po rozdělení federace”


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.