politicon.eu

názory a komentáře

Česko Ekonomika Evropská unie Mezinárodní vztahy Témata

K problematice eura, část 2.

3. Kde to uvízlo?

Na základě referenda v ČR v roce 2004 se většina obyvatel vyjádřila pro vstup do Evropské hospodářské a měnové unie, avšak s tím, že doba vstupu do Měnové unie stanovena nebyla. Toto datum se mělo určit, protože je nepopiratelným faktem, že propojení české ekonomiky s členy EU – zejména v oblasti výroby a mezinárodní směny, je markantní.[8] V článku 4 aktu o přistoupení je novým členským zemím udělena dočasná výjimka na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. Tento závazek však není časově přesně vymezený, protože jednotlivé země musí nejprve splňovat daná kritéria.[9]


Česká republika je tedy k přijetí eura zavázaná. Hlavním důvodem, proč se tomu tak ještě nestalo, je podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka chybějící politická vůle.[10] Odpovědí na chybějící politickou vůli je názor občanů ČR, který je z převážné většiny proti jednotné měně. V současné době více než ¾ českých občanů (78 %) s přijetím eura nesouhlasí, přičemž více než polovina (52 %) s tím „rozhodně nesouhlasí“. Čtvrtina (26 %) „spíše nesouhlasí“ a pro přijetí eura je nyní jen necelá pětina (17 %) Čechů, z toho 4 % „rozhodně“ a 13 % „spíše“. Zbývajících 5 % na otázku nemá utvořen názor a volilo odpověď „nevím“. [11]

Podmínkou vstupu do eurozóny a přijetí eura jsou splněná Maastrichtská kritéria. Přestože je Česká republika ekonomicky dobře připravena na přijetí eura, můžeme v naší zemi sledovat, zejména po evropské krizi z roku 2008, značný odpor veřejnosti proti přijetí. Od vstupu do EU v květnu roku 2004 ČR přijala fiskální a monetární politiky s cílem sladit své makroekonomické podmínky se zbytkem Evropské Unie. Nejdříve bylo v úmyslu přijmout euro již v roce 2010, avšak s měnícími se okolnostmi se měnil i termín přijetí. [12] V červnu 2008, guvernér Centrální banky Zdeněk Tůma spekuloval o roce 2019 a o několik let později, v květnu 2013[13] to Miroslav Singer, guvernér České národní banky potvrdil. Uvedl, že podle jeho odborného názoru Česká republika nepřijme euro do roku 2019. [14] Během následujících let se k této problematice vyjadřovaly mnohé politicky činné osobnosti, datum přijetí eura se však zatím nezměnilo. Nedávno bylo přijato stanovisko, které tvrdí, že: „fiskální problémy eurozóny spolu s pokračujícími potížemi předvídat vývoj měnové unie, nevytvářejí příznivé prostředí pro budoucí přijetí eura.“[15]

V dubnu 2015, koaliční vláda oznámila, že přijetí eura ani vstup do ERM-II není plánovaným cílem před volbami 2017, takže je nepravděpodobné, že ČR přijme euro dříve než v roce 2020.[16]Od roku 2015 tedy není žádné cílové datum vstupu do ERM II (Evropský mechanismus směnných kurzů II ), nebo přijetí eura [17]

4. Tři názorové proudy

V České republice probíhají debaty o tom, kdy je výhodné euro v ČR zavést. Existuje mnoho názorů zkušených ekonomů, politiků, právníků, politologů a státníků, jejichž vzájemné argumenty pro a proti přijetí eura si občas protiřečí. Názory na vhodnou dobu přijetí lze v podstatě shrnout do tří hlavních proudů.


První proud radí přijmout euro co nejdříve. Patří k nim zejména podnikatelé, kteří by v rámci exportérských možností do zahraničí euro jistě přivítali. Druhá názorová odnož pak radí počkat dalších pár let a po té euro přijmout. Převládá totiž názor, že do eurozóny je vhodnější vstoupit v době, kdy to bude pro ČR i pro eurozónu výhodné. Základem úspěšnosti je správné načasování vstupu, které omezí náklady a zvýší zisky[18]. Do této skupiny patří i bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Zvolený rok 2019 je poněkud symbolický tím, že v tomto roce by mohla koruna oslavit své sté narozeniny a někteří tak trochu z recese chtějí nechat korunu tohoto výročí dožít. V rámci této skupiny existují argumenty, se kterými se setkáme v obou odlišných názorových skupinách.[19] Poslední proud tvoří zastánci zachování české koruny. Chtějí udržet českou korunu v oběhu co nejdéle a přirovnávají pozici České republiky ke Švédsku, které si vydobylo určité ústupky. [20]

5. Postoje českých stran

Z výše uvedených názorových proudů vyplývají proudy politické, ke kterým se přiklání různé strany. Jsou buď pro okamžité zavedení eura, nebo pro zavedení eura s jistými výhradami – co se musí změnit, anebo chtějí zachovat českou korunu. Poslední možnost je však vzhledem k výše uvedeným podmínkám (zavázání se k přijetí v Maastrichtské sml.) politicky nepřípustná, proto se některé strany, například ODS prosazují, aby ČR získala trvalou výjimku z přijetí eura pro ČR. Trvalou výjimku z přijetí eura má nyní pouze Velká Británie a Dánsko. Specifickým případem je pak Švédsko (o kterém se mluví jako o státu s de facto výjimkou), které splňuje všechna kritéria kromě členství v ERM II (stejně, jako ČR).[21]

 • ČSSD přijetí eura podporuje a to v nejbližším možném termínu. V rámci svého programu tvrdí, že „chceme vstoupit v okamžiku, kdy to bude pro naši zemi ekonomicky a sociálně výhodné.[22]
 • ANO je k přijetí eura skeptické, chce počkat na další vývoj a možnou institucionální proměnu projektu evropské měny. Strana uvádí, „že spíše než cestou co nejrychlejšího přijetí eura by šla cestou pokračování v plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a sledování stupně sladěnosti ekonomiky ČR a eurozóny a její schopnosti tlumit asymetrické šoky a schopnost pružné adaptace.“ Strana si je také vědoma omezeného vlivu těch, kteří do eurozóny nevstoupí.[23]
 • KSČM: Ve volebních programech z posledních let se otázce eura výslovně nevěnuje. „Z mediálních výstupů některých čelních představitelů strany pak vyplývá, že si dokážou přijetí eura v Česku představit. Ke vstupu do eurozóny se dlouhodobě veřejně hlásí například Jiří Dolejš.“ Přijetí eura dle jeho vyjádření ovšem komunisté podmiňují konáním obecného referenda.[24]
 • TOP 09: preferuje co nejrychlejší přijetí eura. Dle volebního programu by stanovení přijetí společně měny rádi provedli v letech 2018–2020.[25]
 • ODS se dlouhodobě profiluje jako euroskeptická strana, a tak je zřejmé, že vstup Česka do eurozóny rozhodně nepodporuje. V případě rozhodnutí o přijetí eura toto podmiňuje konáním referenda.[26]
 • SPD zásadně odmítá přijetí eura[27], Piráti zase jako proevropská strana chtějí jasné přijetí[28].
 • KDU-ČSL je také pro euro, nemají však představu o tom, kdy by mělo k této skutečnosti dojít. Jejich vyjádření k tématu zní, že přijetí eura je přípustné až v okamžiku, kdy na to bude naše ekonomika připravena. [29] [30]

Na závěr je dobré dodat, že zavedení eura by neznamenalo přechod na euro ze dne na den. Existovala by povinnost obchodníků po určitou uvádět ceny zboží v obou hodnotách. „Zavedení eura bude probíhat formou tzv. „velkého třesku“ a to tak, že během jediného okamžiku se euro začne používat jak v hotovostní, tak i bezhotovostní formě.“ Doba duální cirkulace, kdy sebe budou obíhat obě měny, bude v tomto případě trvat dva týdny.[31]

Závěrem…


Někým zaplacené studie ne/smyslu eura v ČR mají vždy předem daný výsledek. Je to práce na objednávku. Buď např. „TOPkaři“ prosazují a platí ty pisatele, kteří vyhlašují euro jako jedinou správnou možnost, nebo například ANO si platí někoho, kdo potvrzuje teze a soukromé potřeby např. pana Babiše. Tak tento mluvka dostane pár minut v televizi, kde učeně objasní, proč by bylo vhodné přistoupit na euro po příštích volbách. A hned statisíce lidí mají nad čím přemýšlet. Veřejné mínění se tvoří veřejnými médii, která jsou placena z veřejných peněz. Výsledkem bohužel není průměrná směs ideologických polopravd všech směrů, kde si každý může najít to své a věřit tomu, čemu chce. Výsledkem je směs kapitalistické konzumní ideologie, kde probíhá neustálý souboj mezi „kup“ a „bij“.

Viz. poslanec Martin Kolovratník: Tvrdím, že pokud říkáme A, tak bychom měli dodat i B. Na CZexit doplatíme všichni, ale nejvíce právě ti, kdo po něm volají.“ …„Rozhodně netvrdím, že EU je bezproblémový projekt, který má pouze a jen přínosy.“…„Možná kdyby to bylo jinak, mohli bychom z členství v Unii těžit mnohem více než nyní.“ …„Nevím, jak se na Evropskou unii díváte vy. Já ale tvrdím…“…„Osobně nemám moc rád všechny ty katastrofické scénáře“ … „ Nezapomínejme totiž na to, že i my se podílíme na činnosti EU. Co si tedy vyjednáme, to máme. Bohužel to, že nás v Evropě zastupovali v minulosti (jiní) politici.“ – Aneb ideologická masáž voličů ANO nabádající k tomu, že CZexit je největší hloupost. Možná je, ať. Dal jsem sem tento text jako ukázku jednoduchosti a zaujatosti, kterou by se nemusel stydět ani poslanec za SPD. Autor se ani neobtěžoval s jediným zdrojem, jediným relevantním vysvětlením proč pan Kolovratník něco tvrdí. Tvrdí, že si něco myslí, ikdyž by to možná mohlo být jinak – a lépe. Ale vlastně neví jak my, ale podle něj by to nemuselo být zas tak špatně, když to bude jinak.

Jako protiváhu bych sem dal Petra Macha (https://www.youtube.com/watch?v=qr0UsOG8it0), který podle mne obstojně a smysluplně vysvětluje, proč v EU nebýt a jaké jsou alternativy EU. Stejně jako pan poslanec, nebo pan Mach, jsem i já ideologicky zatížen. Jako správné se mi jeví to, co mi přijde dobré. Nemám zájem si na této problematice namastit kapsu ani díky euru dotáhnout stranu do parlamentu, jako Mach. Rád bych jen, abychom informace z médií dvakrát přežvýkali, než je spolknem.


 • [8] SMRČKOVÁ, Gabriela a Martin ZÁKLASNÍK. Evropská měnová integrace a Česká republika: rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR. Praha: Velryba, 2007. Podnikání a management. Str. 9
 • [9] Euro – dotazy veřejnosti k zavedení eura v České republice. ČNB [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/faq/euro_dotazy_verejnosti_zavedeni_eura.html
 • [10] Česko je na euro skoro připraveno, neplní jednu podmínku. Http://www.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1675999-cesko-je-na-euro-skoro-pripraveno-neplni-jednu-podminku
 • [11] Občané CR o budoucnosti EU a prijetí eura – duben 2016. Http://cvvm.soc.cas.cz/ [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7556/f3/pm160504.pdf
 • [12] Topolánek: euro nepřijmeme asi ani v roce 2012. Https://www.novinky.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/127060-topolanek-euro-neprijmeme-asi-ani-v-roce-2012.html
 • [13] FOR CZECHS, EURO ADOPTION STILL A LONG WAY OFF [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/for-czechs-euro-adoption-still-a-long-way-off
 • [14] Česko nepřijme euro dříve než v roce 2019, předpokládá guvernér ČNB Singer. Http://byznys.ihned.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-59964150-cesko-neprijme-euro-drive-nez-v-roce-2019-predpoklada-guverner-cnb-singer
 • [15] Konvenční program ČR. MFČR [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/cp2014_czech_cs.pdf
 • [16] Czech government sets target of agreeing euro adoption process by 2020. Http://www.intellinews.com [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.intellinews.com/czech-government-sets-target-of-agreeing-euro-adoption-process-by-2020-500446477/?source=czech-republic&archive=bne
 • [17] ČNB a MF doporučily termín přijetí eura zatím nestanovovat. ČNB [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2014/20141215_sladenost_maastricht_eurozona.html
 • [18] PEČINKOVÁ, Ivana, ed. Euro versus koruna: rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008.. str. 203.
 • [19] Josef Zieleniec: Euro v roce 2019 je pozdě. Www.tyden.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/nazory/josef-zieleniec-euro-v-roce-2019-je-pozde_65762.html
 • [20] Viz. Černíková 2009: přednáška online: http://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/mues/7494707/20090408CernikovaPrijetiEura.pdf
 • [21] Má ČR přijmout euro?: Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A1-%C4%8CR-p%C5%99ijmout-euro.pdf
 • [22] Program ČSSD. Www.cssd.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.cssd.cz/program/volby-2013-prosadime-dobrefungujici-stat/.
 • [23] Ano v Evropě. Http://www.anobudelip.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ano-v-evrope.pdf.
 • [24] Dostupné z: Program KSČM. Www.kscm.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.kscm.cz/viewDocument.asp?document=3075
 • [25] TOP09, „Hospodářská Politika“. Www.top09cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/ volebni-program-2013/8-hospodarska-politika-13781.htm
 • [26] ODS, „Volební Program Ods: Zahraniční Politika a Evropská Unie,“ [cit. 2017-03-18] http://www.ods. cz/volby2013/volebni-program/zahranicni-politika.
 • [27] Viz. : https://www.spd.cz/novinky/tomio-okamura-zasadne-odmitame-prijeti-eura-v-cr
 • [28] Viz.: https://wiki.pirati.cz/navrhy/program/euro
 • [29] KDU-ČSL, „Volební Program Kdu-Čsl 2013-2017,“ [cit. 2017-03-18] http://volby.kdu.cz/getmedia/0bb4631e- 0fb2-478e-9d17-eaa3ffd840df/KDU-CSL—Volebni-program-2013-2017.pdf.aspx.
 • [30] Má ČR přijmout euro?: Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A1-%C4%8CR-p%C5%99ijmout-euro.pdf
 • [31] Euro – dotazy veřejnosti k zavedení eura v České republice. ČNB [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/faq/euro_dotazy_verejnosti_zavedeni_eura.html

Jak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

LEAVE A RESPONSE

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..