Provozovatel politicon.eu vytváří obsah a provozuje tento server výhradně z vlastní vůle a je oprávněn provoz média kdykoli přerušit nebo ukončit. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s provozem webových stránek je čtenář oprávněn kontaktovat administrátora na emailové adrese uvedené v kontaktech. Stejně tak je čtenář oprávněn upozornit na faktické nebo gramatické chyby prostřednictvím emailu šéfredaktora uvedeného tamtéž.

Jelikož web politicon.eu se snaží o názorovou pluralitu, snaží se tedy o zastoupení co nejšírší části názorového spektra. Některé texty nemusí být v souladu s Vaším názorem.

Všechny texty jsou vyjádřením názoru jejich autora,
redakce a provozovatel webu nenese právní zodpovědnost za jejich dopad.

Z důvodu respektování právního systému a společenské morálky však nejsou nikdy publikovány texty odporující právnímu řádu České republiky, zejména však slouřící k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, stejně tak nejsou publikovány texty odporující dobrým mravům.
Nikdo z nás však není právník, tedy nevylučujeme, že se to může stát.


Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Z osobních údajů ukládáme pouze jméno/příjmení/email.
Ukládáme je automatizovaně a to pouze pro účely newsletteru a nebudou poskytnuty třetí straně.
Rozsah uložených informací lze kdykoliv upravit nebo se úplně odhlásit.