politicon.eu

názory a komentáře

Komunální volby

Polarizace jako faktor úspěchu vládních stran

Vládní strany zaznamenaly fenomenální vítězství v druhém kole senátních voleb a se ziskem 22 senátních mandátů se jednoznačně označily za vítěze. Tak drtivá převaha nebyla vzhledem k napjaté situaci a vzepjatému kriticismu vůči vládní politice příliš očekávána. Přesto se v několika rovinách jeví…