politicon.eu

názory a komentáře

Historie Témata

Osmičkové roky. Naše dějiny se odehrávají v cyklech.

Dějiny v prostoru „České kotliny“ jsou bytostně spojeny s lety končícími číslicí 8. Uvidíme, co se stane letos.

Zde je malý přehled, jaké „osmičkové roky“ se u nás udály.

658 Smrt Sáma, jednoho z prvních známých vládců na území České kotliny. Je však také možné, že zemřel o rok pozděj.
848 Válečné střetnutí Čechů s franským vojskem Ludvíka Němce. Trvaly do dalšího roku a vítězně z něj vyšly české oddíly.
898 Na Moravě vznikly rozpory mezi Mojmírem II. a jeho bratrem Svatoplukem. Toho využili Frankové, avšak byli poražen.
908 Rozvrat velkomoravského státu, způsobený opakovanými útoky z prostoru Pannonské nížiny.
1048 V Rajhradě na Moravě bylo u kostela sv. Petra a Pavla založeno proboštství benediktinského kláštera.
1077/78 Olomoucký kníže Ota a jeho manželka Eufemie založili na Hradisku u Olomouce benediktinský klášter.
1108 Přemyslovci nechali v říjnu svými ozbrojenci vyvraždit konkurenční rod Vršovců, mající své sídlo v prostoru dnešní Vraclavi u Vysokého Mýta.
1158 Český kníže Vladislav II. získal od Římského císaře Fridricha Barbarossy královský titul.
1248 V listopadu se konala bitva u Mostu, ve které Václav I. porazil odbojnou šlechtu, v jejíž čele stál jeho syn Přemysl Otakar I..
1278 26. srpna – Bitva na Moravském poli s římským králem Rudolfem Habsburským. V bitvě zahynul český král Přemysl Otakar II.
V Čechách se dostal k vládě Ota Braniborský jako poručník následníka trůnu Václava II. V zemi začal panovat nepořádek a zvůle.
1348 Král Karel IV. nechal založit Nové Město pražské, pražskou Karlovu univerzitu, Karlštejn. K Českému státu byla připojena Dolní Lužice
1378 Umírá král Karel IV., k moci se dostává jeho syn Václav IV.
1438 29.června Albrecht Rakouský korunován českým králem.
1448 3. září obsadili Prahu oddíly Jiřího z Poděbrad. Ten tak získal významné postavení a začal užívat titul správce Království českého.
1458 Zemský správce Jiří z Poděbrad byl zvolen 2. března českým králem a 7. května korunován.
1468 Proti Jiřímu z Poděbrad vystoupil uherský král a v průběhu roku obsadilo jeho vojskou značnou část Moravy.V Plzni byla Vytištěna Kronika Trojánská, první česká tištěná kniha
1478 Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín uzavírají 7. prosince v Olomouci smlouvu, podle níž směli oba používat titul českého krále. Vladislav Jagellonský v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, Slezsku a Lužicích.
1508 Zemský sněm přijal nařízení proti Jednotě bratrské, jež měla být zcela zničena.
1608 Do země stoupilo vojsko rakousko-uherské konfederace vedené arcivévodou Matiášem (bratrem Rudolfa II) a moravský zemský sněm ho přijal za pána země. 25. června císaž Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry a rakouské země a sám si ponechal Čechy a císařskou korunu. Morava se tak stala nezávislou na Čechách.
1618 23. května byly při sjezdu českých stavů vyhozeni z okna Pražského hradu císařovy místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata a psař Fabricius. Čeští stavové zvolili vlastní třiceti direktorů na organizování boje proti císaři. Neúspěšné útoky císařských vojsk proti vzbouřenému Českému království => začátek tzv. Třicetileté války.
1648 Vpád švédských vojsk do Prahy. Obsazena byla Malá Strana a Hradčany 24.10 byl ve Vestfálsku podepsán mír, jímž skončila třicetiletá válka.
1738 V Praze vznikla první stálá činoherní scéna V Kotcích.


1758 V květnu vpadli na Moravu Prusové. Jejich odpor byl zastaven u Olomouce. 30. června bylo pruské vojsko poraženo v bitvě u Domašova rakouským vojskem vedeným generálem Laudonem.
1778 Další vpád pruských vojsk do severních Čech. Marie Terezie pak nechala založit pevnosti Terezín a Josefov.
1818 V Praze bylo založeno 15. dubna Vlastenecké muzeum v Čechách s pozdějším názvem Národní muzeum.
1848 tzv. Revoluční rok – schválena petice císaři, kde bylo požadováno zrovnoprávnění čeština a němčiny, zrušení poddanství, vytvoření státoprávního celku zemí koruny České, svobodu tisku, náboženství a shromažďování, zrušení roboty.
V Praze proběhl „Slovanský sjezd“.
Rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa I.
1868 Začátek tzv. „táborového hnutí“.
Rakousko-uherské vyrovnání
16. května slavnostně položen kámen Národního divadla.
1878 7. dubna se konal ustavujíci sjezd Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické.
1918 Vznik československé republiky
1938 29. září – Mnichovská dohoda, jejímž následkem se od Československa oddělily příhraniční oblasti, které se postoupily Německu.
1948 25. února – Začátek komunistické totality v Československu
1968 21. srpna. – Invaze vojsk Varšavské smlouvy.
1978 První Čech ve vesmíru 2. – 10. března byl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz přítomen Vladimír Remek.
1998 V únoru naši hokejisti vítězí na olympijském „Turnaji století“ v japonském Naganu.
K vládě se za pomoci tzv. opoziční smlouvě s ODS dostává Česká strana sociálně demokratická. Předsedou vlády se stává Miloš Zeman.

 Jak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

LEAVE A RESPONSE

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..