politicon.eu

názory a komentáře

Ekonomika Evropská unie Témata

Je ČR připravená na přijetí eura?

Jaká je současná situace ohledně přijetí eura v České republice? Fakt, že jsme přistoupili k Evropské unii, nás zavazuje k přijetí eura jako jednotné evropské měny, což znamená zánik koruny. ČR však na toto zatím nepřistoupila a stále čeká na jakousi „vhodnější dobu“, což je vidět i na programu různých politických stran, které se snaží na tuto problematiku nalákat voliče.

1. Výhody a nevýhody eura

Evropská měnová unie (dále už jen EMU) představuje v současné době nejvyšší stupeň evropských integračních procesů a je následkem nahrazení národních měn měnou jednotnou, včetně předání jejich měnové suverenity Evropské centrální bance (dále jen ECB).[1] Euro je primárně politickým nástrojem sloužícím ke sjednocení Evropy a k posílení moci orgánů EU nad orgány členských států. Ekonomické výhody, či nevýhody, byly v počátku vedlejším efektem, nikoli prioritou. Jako výhody eura se interpretovalo: snížení transakčních nákladů a sjednocení cenové úrovně, ke kterému na rozdíl od prvního bodu nedošlo.[2]


Jednotná měna pomáhá integrovat finanční trhy, usnadňuje mezinárodní obchod, posiluje konkurenční prostředí v eurozóně.[3] Ubudou starosti s převodem měny a změnou kurzů. Avšak ztráta nezávislé měnové politiky, to je jeden z hlavních problémů, kterým bude přistupující země čelit. Se zánikem koruny zanikne pravomoc České národní banky provádět autonomní měnovou politiku. „Měnové prostředí v české ekonomice bude určováno rozhodnutími Evropské centrální banky, která musejí brát ohled na stav eurozóny jako celku.[4]

Ztráta nezávislé měnové politiky se může negativně projevit i v situaci budoucí ekonomické krize, pokud postihne různé země eurozóny do různé míry. V takové situaci nemá domácí centrální banka možnost pružně zareagovat, ať již snížením úrokových měr či pomocí intervencí na devizovém trhu za účelem oslabení domácí měny a posílením konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. „Toto pak znamená, že ekonomika přichází o jeden z nejpřirozenějších mechanismů, jak se vypořádat s ekonomickými šoky, tj. oslabení kurzu vlastní měny v době hospodářského útlumu a posílení v době hospodářského růstu.“[5]

2. Euro a ČR


ČR bude muset po přijetí eura platit také nemalé náklady na Evropský stabilizační mechanismus, který vznikl jako reakce na nedávné krizové období a má za úkol spolufinancovat nápravy v postižených oblastech. ČR by tyto náklady na ESM stály přibližně 350 mld. Kč. v prvních 12 letech. Za tu cenu by u nás byla snížena pravděpodobnost krizových situací, avšak jejímu vzniku nelze nikdy zabránit. To vše by vedlo k posílení institucionárních základů jednotné evropské měny.[6]Tyto instituce jsou do velké míry odděleny od domácího demokratického procesu, což nadále zvyšuje pocit nedemokratičnosti měnové politiky a může v extrémním případě vést ke zpochybňování legitimity dané měnové politiky.“[7]

Častou obavou lidí z eura je zvýšení inflace. Statistické údaje zaznamenávající růst inflace dané země po přistoupení na euro tuto domněnku vesměs vyvrátily a zvýšení cen připisují jiným faktorům. Avšak ani tomuto se nelze zcela vyhnout, proto Národní plán zavedení eura v ČR zdůrazňuje princip cenové neutrality při přechodu na euro. Dále, po přijetí eura, bude potřeba upravit nejrůznější informační systémy, přecenit zboží, vydat nové cenové katalogy, vyškolit zaměstnance a provést mnoho dalších úkonů. Tyto náklady si každý podnik bude hradit z vlastních zdrojů.[8]

Na základě referenda v ČR v roce 2004 se většina obyvatel vyjádřila pro vstup do Evropské hospodářské a měnové unie, avšak s tím, že doba vstupu do Měnové unie stanovena nebyla. Toto datum se mělo určit, protože je nepopiratelným faktem, že propojení české ekonomiky s členy EU – zejména v oblasti výroby a mezinárodní směny, je markantní.[9] V článku 4 aktu o přistoupení je novým členským zemím udělena dočasná výjimka na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. Tento závazek však není časově přesně vymezený, protože jednotlivé země musí nejprve splňovat daná kritéria.[10]

3. Shrnutí

Česká republika se přijetím Maastrichtské smlouvy zavázala k tomu, že dřív nebo později přistoupí ne jednotnou měnu a vzdá se české koruny. Tento proces můžeme porovnat s podobnými zeměmi, například se Slovenskem a odvodit z toho, jaké důsledky to bude mít pro nás.

Euro má nepochybně mnohé výhody, jako například to, že nebudeme muset přepočítávat kurz, bude jednodušší a výhodnější obchod se zahraničím a to jak vývoz, tak dovoz. Ztratíme však schopnost si sami podhodnotit korunu, v případě inflace, či s ní jinak manipulovat ve prospěch domácího trhu. Mnohé pravomoci se vznesou na nadnárodní úroveň, což nám jako malému státu opět odebere část autonomního rozhodování – samých o sobě. Po téměř sto letech by zanikla česká koruna, symbol naší země a zároveň jakési metaforické připomenutí toho, že moc patří lidu – jinými slovy, každý jeden vlastník 1Kč drží v rukou část Koruny, jako celku, jako symbolu státu.

Faktem je, že podle všeho ČR je na přijetí eura a splnění poslední podmínky Maastrichtské smlouvy připraveno. Je jen na vládnoucích elitách, jestli vyhoví názoru lidu, anebo závazné nadnárodní smlouvě.

Případnou polemiku, lze zaslat na adresu redakce@politicon.eu nebo ji vložit do komentářůJak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

1 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..