politicon.eu

názory a komentáře

Česko Ekonomika Evropská unie Mezinárodní vztahy Témata

K problematice eura, část 2.

K problematice eura, část 1. ZDE


Otázka přijetí eura je v poslední době často zmiňována. Euro není jen měna, ale taký další krok k politickému sjednocení, k delegaci moci na nadnárodní úroveň. Role národních států má nadále zanikat. Ten stát, který nesouhlasí s nastaveným kurzem, je ohrožován sankcemi, nebo mediálně dehonestován. Politická ideologie EU prosakuje do škol a ve veřejném prostoru je obratnější, dokonalejší, než dřívější, zhoubné ideologie.

1. Počátky integrace


Jedním z nových sjednocujících pokusů, které můžeme v Evropě vidět po válkách je snaha o uspořádání evropského měnového systému. První pokusy jako Bretton-Woodský měnový systém vyšly vniveč. Následovalo Evropské společenství, určené k tomu, aby kontrolovalo měnové kurzy v rámci Evropského měnového sytému (EVS) který byl jednotlivým státům nadřazen. Ono nadřazení vedlo k neshodám a různým inflacím různých měn. Následně evropské země přistoupily na přizpůsobení se německé politice, zaměřené na nízkou míru inflace. Tímto ztratila nezávislost měnové politiky většina zemí.  Tento přístup byl později také opuštěn a nahrazen založením Evropské měnové unie (EMU), která přinesla jednotnou měnovou politiku a stabilní měnový kurz. Sepsáno to nalezneme v Maastrichtské smlouvě a v praxi se to projevilo na oficiálním přechodu k euru  roce 1999 a zavedením společné měny v roce 2002.[1]

Euro je tedy primárně politický nástroj, sloužící k prosazování soukromých zájmů nadnárodních koncernů. Ke splnění všech kroků ekonomické integrace tak stačí pouze vznik politické unie, kdy samostatné státy zaniknou, a vznikne jeden celek. Následují kontinentální unie (EU, Africká unie, Americká unie…) a vyvrcholením je podle globalistů globalizovaný celý svět, jedno lidstvo, jedna norma, jedna konzumní ideologie.

2. Výhody a nevýhody eura

Výhody pro jednotlivce

Nyní se podívejme na nejmarkantnější okolnosti, které by se nás po přijetí eura týkaly. Prvním bodem je snadné porovnání cen domácích, se zahraničními. To zvyšuje konkurenční tlak na výrobce, kteří jsou nuceni dodržovat kvalitu a koordinovat cenu. Jednotnou měnu ocení i ti, kteří jsou na cestách, protože nemusí řešit nejvýhodnější kurzy, což se týká i platebních karet, které při jednotné měně neúčtují poplatky za konverzi měn. Euro je navíc světová měna, platná téměř všude na světe, což se o koruně říct nedá. Stabilitu eura udržuje Evropská centrální banka, která zaručuje stabilní kupní sílu evropských úspor, kdežto česká koruna je inflacím náchylnější.[2]

Výhody pro podniky


Podnikový sektor by z přechodu na euro těžil nejvíce. Jedná se zejména o produkty s vysokým podílem zahraničně obchodních aktivit. Podnikání nebude zatíženo častými a nepředvídatelnými kurzovými pohyby – což zvýší stabilitu podnikání.  Nezmění se jen transakční náklady z koruny na euro, které zaniknou, ale také se výrazně stabilizují kurzy vůči dolaru. Po zavedení eura opadnou podnikatelům i starosti s devizovými účty, které si vyžadovaly další finanční podporu. Jednotná měna zároveň přiláká více zahraničních investorů, protože odpadne nutnost vést dvojí účetnictví ve dvou měnách.  V neposlední řadě pak členství v eurozóně umožní plně realizovat výhody ze zapojení do Jednotného eurového platebního prostoru, označovaného zkratkou SEPA.[3]

Makroekonomické přínosy

Po přijetí eura sice ztratíme pravomoc provádět autonomní měnovou politiku, ale zato se ČR bude moci podílet na měnové politice tohoto integračního uskupení. Guvernér ČNB se stane členem Rady guvernérů ECB, která rozhoduje o nastavení měnově-politických úrokových sazbách a o dalších náležitostech souvisejících s plněním základních úkolů. Jeho úkolem však nebude hájit zájmy české ekonomiky, ale rozhodovat v zájmu eurozóny jako celku.

ČR současně bude vystavena zvýšenému tlaku na rozpočtovou kázeň a dokonce by česká vláda mohla být vystavena peněžitým sankcím, pokud by hospodařila s nadměrnými rozpočtovými deficity a neusilovala by o plnění nápravných opatření. V neposlední řadě bude ČR po přijetí eura chráněna před rozvratnými kurzovými krizemi, které ovlivňují malé ekonomiky vzhledem k dění v těch světových.[4] Euro by dále mělo vytvořit příznivé podmínky pro urychlení procesu ekonomického vyrovnávání naší země s vyspělými státy EU, což již můžeme pozorovat.[5] (Na příkladu Slovenska však vidíme, že vstup země do eurozóny neznamená srovnání mezd se západní Evropou, ani po téměř deseti letech od přistoupení. Západní Evropa tak má nadále tři a vícekrát vyšší hodinový plat, než obyvatelé bývalého Východního bloku, avšak ceny zboží, srovnatelné. Zato dvojí kvalita. To, co se neprodá v západní Evropě, putuje do bývalého Východního bloku.)

Nevýhody eura

Nevýhody již byly zmíněny a dotkl jsem se jich také v předchozím článku. Jedná se hlavně o další ztrátu možnosti něco na svém území ovlivňovat. Měna a ekonomické možnosti s ní spojené mohou obyvatelům v dané zemi značně prospět. Nejedná se jen o jakousi tradici české koruny. Jde o to nepřijímat měnu, která je zadluženější, náchylnější na inflace a mezinárodní výkyvy. „Společná měnová politika zdaleka neznamená společné dopady. Ačkoliv např. průměrná inflace v EU je 2 procenta, v Irsku, kam míří hodně investic, se po zavedení eura vyšplhala k 5 %, zatímco v Německu, odkud kapitál odchází, spadla inflace k nule.“[6] Euro nemá v blízké budoucnosti nadějné vyhlídky a nasedat na potápějící se loď se nevyplácí.

Faktem také je, že ve státech eurozóny příchod eura neurychlil ekonomický růst, jak bylo od eurofanatiků slibováno, ale naopak náklady na zavedení jednotné měny šly na jeho úkor. Transformující se ekonomiky potřebují jinou měnovou politiku než pokročilejší státy eurozóny.[7]

minulém článku jsem zmiňoval náklady, jaké by přistupující zemi stálo přistoupit na euro, které si platí každá země sama.

Článek je dlouhý, pokračovat na 2.stránku


  • [1] Má ČR přijmout euro?: Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A1-%C4%8CR-p%C5%99ijmout-euro.pdf
  • [2] Výhody pro spotřebitele. Www.zavedenieura.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/vyhody-a-rizika-eura/vyhody-pro-spotrebitele
  • [3] Výhody pro podniky. Www.zavedenieura.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/vyhody-a-rizika-eura/vyhody-pro-podniky
  • [4] Makroekonomické přínosy. Www.zavedenieura.cz [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/vyhody-a-rizika-eura/makroekonomicke-prinosy
  • [5] Euro – dotazy veřejnosti k zavedení eura v České republice. ČNB [online]. [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/faq/euro_dotazy_verejnosti_zavedeni_eura.html
  • [6] Online: MACH, Petr, Proč nepřijmout euro, http://www.petrmach.cz/proc-neprijmout-euro/
  • [7] Online: KLAUS, Václav, NEVÝHODY EURA PŘEVAŽUJÍ PODLE KLAUSE NAD JEHO KLADY, http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/nevyhody-eura-prevazuji-podle-klause-nad-jeho-klady

Jak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

LEAVE A RESPONSE

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..