politicon.eu

názory a komentáře

Ekonomika Evropa Evropská unie Témata

Jaké jsou zatím náklady na Brexit?

Nová analýza CER (Společenství evropských železničních společností) – kterou budeme čtvrtletně aktualizovat – nazančuje, že ekonomika Spojeného království je o 2,1% menší v důsledku volby opustit EU. Následným efektem jsou veřejné finance ve výši £23 miliard ročně – nebo £440 milionů týdně.

Jakýkoli soudný pozorovatel uzná, že volba Brexitu potlačila ekonomický růst. Zatímco ekonomika překonala očekávání během zpětných průzkumů referenda, od té chvíle se Spojené království propadlo pod Itálii a tím se stalo státem G7 s nejpomaleji vzrůstající ekonomikou. V první čtvrtině roku 2018 ekonomika vzrostla pouze o 0,1%. Navzdory akceleraci rychlosti globálního růstu od začátku roku 2017 ekonomika Spojeného království stagnuje.

Ale kolik už Velkou Británii rozhodnutí opustit EU stálo? CER provedlo jednoduché modelové cvičení, aby vytvořilo předpoklad, který budeme odteď čtvrtletně aktualizovat. Dle tohoto modelu byla britská ekonomika v první čtvrtině roku 2018 o 2,1% menší, než by byla, kdyby referendum mělo opačný výsledek.

Podle nového průzkumu CER je nyní britská ekonomika o 2,1% menší, než by byla, kdyby Británie před dvěma let zvolila zůstat v EU.

Jak jsme došli k těmto údajům? Použili jsme stejnou metodu jako skupina ekonomů, vedená Benjaminem Bornem z Univerzity v Bonnu, která spočítala ztrátovost Brexitu o 1,3% HDP ve třetí čtvrtině roku 2017. V podstatě jsme my i Bornova skupina použili počítačový program, který umožňuje badatelům vytvořit “kontrolu” navzdory faktu, že nelze provádět experimenty na ekonomice Spojeného království. Vědci spoléhají na kontrolní skupiny, aby viděli, zda má lék efekt. Jedna skupina dostane lék, druhá placebo a poté vědci mohou porovnat rozdíl mezi nimi. Tato metoda nám samozřejmě není přístupná: nemůžeme přinutit  jednu Británii nechat volit pro odchod z Evropské unie a druhou pro možnost zůstat a poté porovnat rozdíl.


Ale můžeme vytvořit “umělou Británii”, která se chová jako kontrolní skupina. Abychom to provedli, vzali jsme skutečnou hodnotu čtvrtletního HDP, spotřební a vkladová data 36 zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), počínaje první čtvrtinou roku 1995. Ze seznamu těchto zemí počítačový program vybere ty, jejichž ekonomický vzrůst se nejvíce blíží tomu Spojeného království mezi rokem 1995 a třetí čtvrtinou roku 2016, kdy referendum proběhlo. Země, které program vybral, jsou Kanada (jejiž vzrůst tvoří 16% umělé Británie, Japonsko (20%), Maďarsko (23%) a USA (24%), s několika ostatními převážně evropskými zeměmi tvořícími zbytek. Tato skupina zemí získává kontrolu a program kalkulování post referendální umělé Británie pokračuje a porovnává výsledky s reálným stavem Spojeného království.

Graf 1 ukazuje, že ekonomický vzrůst umělé Británie téměř kopíruje ekonomický růst reálné Británie v době před referendem a poté se dvě dané kalkulace velmi odchylují.

Graf 2 se soustředí zejména na post referendální časový úsek od třetího čtvrtletí roku 2016. Dopad Brexitu je doposud rozdíl mezi vzrůstem umělé a reálné Británie. Tento náš předpoklad je, že ekonomika  je nyní o 2,1% menší, než by byla v situaci, kdyby Brexit nenastal.


Následuje několik upozornění. Zaprvé toto je odhad. V průměru se naše umělá Británie od té reálné liší o 0,5% v jakémkoliv zmiňovaném roce. Takže zatímco je téměř jisté, že doposud měla reálná Británie horší výsledky než ta umělá, 2,1% je pouze centrální odhad s hranicí chyb kolem něj.

Zadruhé kontrolní skupina se téměř shoduje se Spojeným královstvím až do referenda, ale nemůžeme vyloučit pozitivní “šok” pro některé zahrnuté země, jako je nárůst světové poptávky po jejich vývozu, který by Spojené království neužívalo ani pokud by si zvolilo zůstat v EU. Těžko říct o jaký vzrůst Británie mohla přijít vzhledem k širokopásmovému globálnímu vzestupu v roce 2017. Země, které se nejvíce shodují s umělou Británií jsou všechny mimo eurozónu stejně jako Spojené království. Ale Maďarsko, jako chudší stát, může svou přítomností udivovat. Nicméně má svou vlastní měnu, která se nezávisle pohybovala proti euru od roku 2008 a je značně integrováno do ekonomiky EU stejně jako Británie.

Jaký je dopad předešlého vzrůstu veřejných financí Británie? Ve chvíli kdy toto bylo napsáno, vláda právě slíbila, že údajné daňové výhody odchodu z EU – “dividenda Brexitu” – by byly využity k významnému zvýšení ve financování národní zdravotní služby (NHS). Ministr zahraničí, Boris Johnson, náléhá, aby byl příslib £350 milionů za volbu odejít proplacen. Toto – právem – pobouřilo mnoho lidí, poněvadž vládní fiskální kontrola, Výbor pro odpovědnost za rozpočet (OBR), předpovídá, že Brexit zvýší deficit a dluh Spojeného království, což by vyžadovalo zvýšení daní, snížení výdajů nebo kombinaci těchto dvou možností. OBR jako většina ekonomů si toto myslí, protože existují dostatečné důkazy, že ekonomika Británie po jejím odchodu z EU nebude tak přístupná obchodu, investicím a migraci, což sníží daňové příjmy. Také je nutné za Brexit splatit £40 miliardový dluh Evropské Unii v následujících letech.

Není žádná „Dividenda Brexitu“. Podle nové analýzy CER nyní Brexit poškozuje veřejné finance £440 miliony týdně.

Pomocí našeho vzorce “2,1%” je možné vypočítat, kolik dalších půjček bude Spojené království potřebovat. Vládní analýza ceny za různé možnosti Brexitu, která ven unikla v lednu, naznačovala jak by členství v Evropském hospodářském prostoru (dohodě o volném obchodu) nebo závislost na pravidlech Světové obchodní organizace pro obchod s EU zasáhly do ekonomiky a veřejných financí. Toto bylo založeno na detailní analýze daní z různých oblastí ekonomiky a jak by je tyto možnosti Brexitu poškodily. Analýza ukázala. že výsledkem ztráty 1% růstu DPH je extra půjčka na £11 miliard. Jelikož jsme zjistili, že náklady jsou zatím 2,1%, která se přidávají k doposud vypůjčeným £23 miliardám. Náš předpoklad ukazuje, že není žádná dividenda Brexitu. Rozhodnutí opustit EU nyní státní pokladnu stojí £440 milionů týdně.

V budoucnu se může ukázat, že “Project Fear” skutečně přeháněl o ceně Brexitu a jakýkoliv vztah, který se Spojenému království podaří navázat a ujednat, je lepší než konsenza ekonomů. Budeme aktualizovat náš model, jakmile budou dostupné čtvrtletní údaje o DPH a jako výsledek budeme mít slušný základ pro ověřování nároků tvořené volbami odejít a zůstat. Zatím naše analýza ukazuje, že kampaň pro “Zůstat” – a většina profesionálních ekonomů – byly blíže k pravdě.

Autorem článku je John Springford (zástupce ředitele Centra pro evropskou reformu)


Článek je překladem textu What’s the cost of Brexit so far? | překlad Viktorie Kobásková


Jak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

2 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..