Ekonomika, Evropská unie, Témata

Je ČR připravená na přijetí eura?

Tento článek si přečetlo již 5674 čtenářů

Jaká je současná situace ohledně přijetí eura v České republice? Fakt, že jsme přistoupili k Evropské unii, nás zavazuje k přijetí eura jako jednotné evropské měny, což znamená zánik koruny. ČR však na toto zatím nepřistoupila a stále čeká na jakousi „vhodnější dobu“, což je vidět i na programu různých politických stran, které se snaží na tuto problematiku nalákat voliče.

1. Výhody a nevýhody eura

Evropská měnová unie (dále už jen EMU) představuje v současné době nejvyšší stupeň evropských integračních procesů a je následkem nahrazení národních měn měnou jednotnou, včetně předání jejich měnové suverenity Evropské centrální bance (dále jen ECB).[1] Euro je primárně politickým nástrojem sloužícím ke sjednocení Evropy a k posílení moci orgánů EU nad orgány členských států. Ekonomické výhody, či nevýhody, byly v počátku vedlejším efektem, nikoli prioritou. Jako výhody eura se interpretovalo: snížení transakčních nákladů a sjednocení cenové úrovně, ke kterému na rozdíl od prvního bodu nedošlo.[2]


Jednotná měna pomáhá integrovat finanční trhy, usnadňuje mezinárodní obchod, posiluje konkurenční prostředí v eurozóně.[3] Ubudou starosti s převodem měny a změnou kurzů. Avšak ztráta nezávislé měnové politiky, to je jeden z hlavních problémů, kterým bude přistupující země čelit. Se zánikem koruny zanikne pravomoc České národní banky provádět autonomní měnovou politiku. „Měnové prostředí v české ekonomice bude určováno rozhodnutími Evropské centrální banky, která musejí brát ohled na stav eurozóny jako celku.[4]

Ztráta nezávislé měnové politiky se může negativně projevit i v situaci budoucí ekonomické krize, pokud postihne různé země eurozóny do různé míry. V takové situaci nemá domácí centrální banka možnost pružně zareagovat, ať již snížením úrokových měr či pomocí intervencí na devizovém trhu za účelem oslabení domácí měny a posílením konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. „Toto pak znamená, že ekonomika přichází o jeden z nejpřirozenějších mechanismů, jak se vypořádat s ekonomickými šoky, tj. oslabení kurzu vlastní měny v době hospodářského útlumu a posílení v době hospodářského růstu.“[5]

2. Euro a ČR


ČR bude muset po přijetí eura platit také nemalé náklady na Evropský stabilizační mechanismus, který vznikl jako reakce na nedávné krizové období a má za úkol spolufinancovat nápravy v postižených oblastech. ČR by tyto náklady na ESM stály přibližně 350 mld. Kč. v prvních 12 letech. Za tu cenu by u nás byla snížena pravděpodobnost krizových situací, avšak jejímu vzniku nelze nikdy zabránit. To vše by vedlo k posílení institucionárních základů jednotné evropské měny.[6]Tyto instituce jsou do velké míry odděleny od domácího demokratického procesu, což nadále zvyšuje pocit nedemokratičnosti měnové politiky a může v extrémním případě vést ke zpochybňování legitimity dané měnové politiky.“[7]

Častou obavou lidí z eura je zvýšení inflace. Statistické údaje zaznamenávající růst inflace dané země po přistoupení na euro tuto domněnku vesměs vyvrátily a zvýšení cen připisují jiným faktorům. Avšak ani tomuto se nelze zcela vyhnout, proto Národní plán zavedení eura v ČR zdůrazňuje princip cenové neutrality při přechodu na euro. Dále, po přijetí eura, bude potřeba upravit nejrůznější informační systémy, přecenit zboží, vydat nové cenové katalogy, vyškolit zaměstnance a provést mnoho dalších úkonů. Tyto náklady si každý podnik bude hradit z vlastních zdrojů.[8]

Na základě referenda v ČR v roce 2004 se většina obyvatel vyjádřila pro vstup do Evropské hospodářské a měnové unie, avšak s tím, že doba vstupu do Měnové unie stanovena nebyla. Toto datum se mělo určit, protože je nepopiratelným faktem, že propojení české ekonomiky s členy EU – zejména v oblasti výroby a mezinárodní směny, je markantní.[9] V článku 4 aktu o přistoupení je novým členským zemím udělena dočasná výjimka na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. Tento závazek však není časově přesně vymezený, protože jednotlivé země musí nejprve splňovat daná kritéria.[10]

3. Shrnutí

Česká republika se přijetím Maastrichtské smlouvy zavázala k tomu, že dřív nebo později přistoupí ne jednotnou měnu a vzdá se české koruny. Tento proces můžeme porovnat s podobnými zeměmi, například se Slovenskem a odvodit z toho, jaké důsledky to bude mít pro nás.

Euro má nepochybně mnohé výhody, jako například to, že nebudeme muset přepočítávat kurz, bude jednodušší a výhodnější obchod se zahraničím a to jak vývoz, tak dovoz. Ztratíme však schopnost si sami podhodnotit korunu, v případě inflace, či s ní jinak manipulovat ve prospěch domácího trhu. Mnohé pravomoci se vznesou na nadnárodní úroveň, což nám jako malému státu opět odebere část autonomního rozhodování – samých o sobě. Po téměř sto letech by zanikla česká koruna, symbol naší země a zároveň jakési metaforické připomenutí toho, že moc patří lidu – jinými slovy, každý jeden vlastník 1Kč drží v rukou část Koruny, jako celku, jako symbolu státu.

Faktem je, že podle všeho ČR je na přijetí eura a splnění poslední podmínky Maastrichtské smlouvy připraveno. Je jen na vládnoucích elitách, jestli vyhoví názoru lidu, anebo závazné nadnárodní smlouvě.

Případnou polemiku, lze zaslat na adresu redakce@politicon.eu nebo ji vložit do komentářůJak bude reklama vypadat?
-
Zakoupením reklamy odměníte autora článku částkou 60 Kč
Zobrazit formulář pro nákupOne thought on “Je ČR připravená na přijetí eura?”


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.